Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

As-atoks 20 mg 90 film kapli tablet

Magazin Editor

Magazin Habercisi
Katılım
28 Mar 2019
Mesajlar
7,951
Web sitesi
www.magazin.biz.tr
ATC: C10AA05
BARKODU: 8698792091058
FİYATI: 64,91TL
ETKEN MADDE: atorvastatin – atorvastatin
URETİCİ: APOTEX ILAC
Hiperkolesterolemi ve kardiyovaskuler risk azaltılmasında, HMG-CoA reduktaz inhibitoru. Yetişkinde 10-80mg. Gebelik kategorisi X. Kontrendikasyon; karaciğer hastalıkları, gebelik, emzirme, aşırı duyarlılık. Etkileşim; siklosporin, fibrik asit turevleri, eritromisin, azol antifungalleri, niasinin, digoxin, oral kontraseptivler.
[h=2]YAN ETKİLERİ[/h] konstipasyon, gaz, dispepsi, abdominal ağrı, baş ağrısı, dokuntu, artralji, miyalji.
Kısıtlamalar 4.2.28 – Lipid duşurucu ilacların kullanım ilkeleri 4.2.28. A – Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil) (1) Statinler, daha once kullanmayan hastalarda, uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır; a) LDL duzeyinin 190 mg/dL’nin ustunde olduğu durumlarda, b) LDL duzeyinin 160 mg/dL’nin ustunde olduğu durumlarda; iki ek risk faktoru varsa, c) LDL duzeyinin 130 mg/dL’nin ustunde olduğu durumlarda; uc ek risk faktoru varsa, c) LDL duzeyinin 70 mg/dL’nin ustunde olduğu durumlarda; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, gecirilmiş Mİ, gecirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda. (2) Birinci fıkranın b ve c bentleri icin ek risk faktorleri aşağıda belirtilmiştir: a) Hipertansiyon, b) Ailede erken kardiyovaskuler hastalık oykusu, c) 65 yaş ve ustu hastalar. (3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor oncesi son 6 ay icinde, birinci fıkranın a, b ve c bentleri icin en az bir hafta ara ile iki defa olmak uzere, yapılmış kan lipid duzeylerinin her ikisinde de yuksek olduğunu gosteren tetkik sonucları belirtilir. Rapor suresi boyunca tetkik sonucları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid duzeyini gosteren yeni bir tetkik sonucu istenmez.
Bu ilaclar uzman hekim raporuna dayanılarak tum hekimlerce recete edilir. (4) Rosuvastatinin 20 mg ve uzeri etken madde iceren dozları, atorvastatin, simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve uzeri etken madde iceren dozları, fluvastatinin 80mg ve uzeri etken madde iceren dozları (kombinasyonları dahil) kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, geriatri uzman hekimlerince duzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce recete edilir. 4.2.28. B – Statin dışındaki lipid duşurucu ilaclar (fenofibrat, gemfibrozil, kolestiramin) (1) Statin dışındaki lipid duşurucu ilaclar; a) Trigliserid duzeyinin 500 mg/dL’nin ustunde olduğu durumlarda veya b) Trigliserid duzeyinin 200 mg/dL ustunde olan; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, gecirilmiş MI, gecirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, ic hastalıkları, noroloji uzman hekimlerince duzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tum hekimlerce recete edilir. 4.2.28.C – Ezetimib (statinlerle kombinasyonları dahil) (1) En az 6 ay boyunca statinlerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL duzeyi 100 mg/dL’nin uzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, ic hastalıkları, noroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından duzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tum hekimlerce recete edilebilir.
(2) Karaciğer enzimlerinden en az birinin (AST/SGOT ya da ALT/SGPT) normal değer aralığının ust sınırının en az 3 kat ustune cıkması ya da kreatin fosfokinaz duzeylerinin normal aralığının ust katının en az 2 kat uzerine cıkması durumlarında, bu nedenlerden dolayı statin kullanılamadığının belgelenmesi koşuluyla; kardiyoloji, ic hastalıkları, noroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından duzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tum hekimlerce recete edilebilir. 4.2.28.C – Niasin (1) Niasin; a) En az 6 ay sureyle statin aldığı halde, LDL duzeyinin 100 mg/dL’nin ustunde olduğu; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, gecirilmiş MI, gecirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda veya, b) Trigliserit duzeyinin 500 mg/dL’nin (diabetes mellitus hastalığında 200 mg/dL) ustunde olduğu durumlarda tek başına veya fibrik asit turevi ile kombine olarak, ic hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından duzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tum hekimlerce recete edilebilir.
4.2.28.D – Raporun yenilenmesi (1) Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha once alınmış ilacın teminine esas olan bir onceki raporun duzenlenme tarihi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir. (2) Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa onceki rapora ait bilgilere gerek olmaksızın yeni rapor duzenlenir.
4.2.28.E- PCSK9 inhibitorleri (evolocumab) (1) Homozigot ailesel hiperkolesterolemi hastalarında en az 6 ay boyunca statin ve ezetimiblerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL duzeyi 190 mg/dL’nin uzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, ic hastalıkları, noroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından duzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tum hekimlerce recete edilebilir.