Menu

Threaded View

 1. #1
  Avatar Resmi
  Öğretmenabi
  Mesaj
  166
  Konu
  166
  Üye Avatarı

  Mesaj:166

  Konu:166

  Aldığı Beğeni:0  ŞİİR
  Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır.
  Şiiri düz yazıdan ayıran ölçü, mısra, ahenk gibi unsurlar vardır.
  Nazım (şiir) biçimindeki yazılara “manzum”; Nazım parçalarına da “manzume” denir.
  ŞİİR TÜRLERİ

  LİRİK ŞİİR
  Aşk, ayrılık, hasret ve özlem gibi konuları işleyen duygusal şiirlerdir.
  *Duygu, coşku ve akıcılık söz konusudur.
  *Gazel, şarkı koşma, semai lirik şiire örnektir.
  PASTORAL ŞİİR
  Doğa güzelliklerini, kır ve doğa sevgisini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını, bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür. Şair doğa karşısındaki duygularını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatıyorsa “eglog” adını alır.
  EPİK ŞİİR
  Destansı özellikler gösteren şiirlerdir.
  *Kahramanlık, yiğitlik gibi konular işlenir.
  Okuyanda coşku yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır.
  DİDAKTİK ŞİİR
  Bilgi vermek, öğretmek, öğüt vermek gibi öğretici amaç taşıyan şiirlerdir.
  *Ahlakilik hakimdir.
  *Kuru bir üslubu vardır.
  *Manzum hikayeler ve fabllar hep didaktiktir.
  SATİRİK ŞİİR
  Toplumdaki çeşitli düzensizlik ve bozuklukları yeren, taşlayan şiirlerdir.
  Halk edebiyatında “taşlama”,
  Divan edebiyatında “hiciv” denir.
  DRAMATİK ŞİİR
  Tiyatronun manzum şekline denir. Dramatik manzume, karşılıklı konuşma şeklinde yazılan manzumelerdir.

  ŞİİR BİLGİSİ

  MISRA (DİZE)
  Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir.
  BEYİT (İKİLİK)
  Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimidir.
  ÖLÇÜ (VEZİN)
  Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olmasıdır.
  HECE ÖLÇÜSÜ:
  Şiirde dizeleri oluşturan sözcüklerin hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüdür. Hece ölçüsüyle yazılmış dizeler okunurken belli yerlerde durulur.Durulan bu yerlere “durak” denir. Durak sözcüğün sonunda yer alır.
  ARUZ ÖLÇÜSÜ:
  Dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesidir.Kısa heceler nokta(.) uzun heceler çizgi (-) ile gösterilir.
  İmale: Aruz kalıbına uydurmak için kısa hecenin uzun sayılmasıdır.
  Zihaf: Uzun heceleri kısa okumaktır.
  SERBEST ÖLÇÜ:
  Bu ölçüde hecelerin sayısı ya da uzunluğu kısalığı dikkate alınmaz.
  REDİF
  Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine “redif” denir.
  *……..uzakta
  *……..plakta
  KAFİYE
  Şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliklerine denir. Kafiyeyi oluşturan eklerin ya da kelimelerin; yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı olmalıdır.
  *………..derinden.
  *………..kederinden.
  KAFİYE ÇEŞİTLERİ
  YARIM KAFİYE:
  Tek ses benzerliğine dayanan kafiyedir.
  *…………dizildi
  *…………yazıldı.
  TAM KAFİYE:
  İki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.
  *………karanlık
  *………artık
  ZENGİN KAFİYE:
  Üç ya da daha çok ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.
  *……….. yolculuk
  *……….. soluk
  CİNASLI KAFİYE:
  Anlamları ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime gruplarının mısra sonunda tekrarı ile oluşan kafiyedir.
  *………..vakit çok geç
  *………..nasıl geçersen geç.
  KAFİYE ÖRGÜSÜ
  DÜZ KAFİYE: “a a a b” ya da
  “a a b b” olmalı.

  ÇAPRAZ KAFİYE: “a b a b” olmalı.

  SARMA KAFİYE: “a b b a” olmalı
Etiketler
Konuyu Görüntüleyenler
  There are no members to list at the moment.
Bu web sitesi çerez kullanıyor
Oturum açma bilgilerinizi saklamak, web sitesi tercihlerini kaydetmenize, içerik ve reklamları kişiselleştirmenize, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için oturum bilgilerini saklamak için çerezleri kullanıyoruz.