Menu

Threaded View

 1. #1
  Avatar Resmi
  Magazin Editor
  Magazin Habercisi
  Mesaj
  4.769
  Konu
  4756
  Üye Avatarı

  Mesaj:4.769

  Konu:4756

  Aldığı Beğeni:0  Samsun Buyukşehir Belediyesi tarafından gectiğimiz gunlerde cıkılan personel alım ilanına dair onerilerimiz dikkate alındı!
  Memurlar.net olarak dun gundeme getirdiğimiz "Belediyenin ornek ilanına birkac kucuk oneri" başlıklı haberimizde; Samsun Buyukşehir Belediyesi tarafından 06 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 134 kişilik personel alım ilanında kişiye ozel duzenleme icermeyen ve oldukca geniş katılıma imkan verildiği, Belediyenin personel alım ilanının bircok kamu kurumuna nazaran ornek durumda olduğuna dikkat cekmiştik.
  Ancak, ilanda yer alan kadrolarla ilgili olarak birkac kucuk onerinin yapılmasında da fayda bulunduğunu ifade ederek dort maddelik acıklama yapmıştık.
  Samsun Buyukşehir Belediyesi tarafından web sayfası uzerinden yenilenen ilan metnine dort maddeden ucunun duzenlendiğini gorulmektedir. Duzeltilmiş ilan metni aşağıda yer almaktadır.  SAMSUN BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ
  İLK DEFA ATANMAK UZERE MEMUR ALIMI DUZELTME İLANI
  Samsun Buyukşehir Belediye Başkanlığı bunyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek uzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yonetmeliği hukumlerine gore aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS turu, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara acıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
  BAŞVURU GENEL VE OZEL ŞARTLARI
  Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları icin yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve ozel şartlar aşağıdadır.
  1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI  İlan edilen memur kadrolarına atanmak icin başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
  a) Turk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Turk Ceza Kanununun 53'uncu maddesinde belirtilen sureler gecmiş olsa bile; kasten işlenen bir suctan dolayı bir yıl veya daha fazla sureyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin guvenliğine karşı suclar, Anayasal duzene ve bu duzenin işleyişine karşı suclar, zimmet, irtikap, ruşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gorevi kotuye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suctan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kacakcılık suclarından mahkum olmamak,
  d) Erkek adaylar icin askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik cağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik cağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa gecirilmiş olmak,

  KAPAT [X]
  a) İlan edilen unvanlar icin son olarak mezun olunan okul itibarı ile oğrenim şartını taşımak ve bu oğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Secme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan turlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  b) Daha once calıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle cıkarılmış olmamak.
  c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadroları icin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gorduğunu belgelemek,
  3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
  Başvuru sırasında;
  Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresinden temin edilecektir,
  a) Nufus Cuzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı orneği veya E-devlet uzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
  c) Yabancı okul mezunları icin denklik belgesinin aslı veya noter onaylı orneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
  d) KPSS Sonuc Belgesinin OSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar cıktısı,
  e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f) Gorevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g) 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
  h) İstenilen kadrolar icin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gorduğune dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı orneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
  i) Avukatlık kadrosu icin avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı orneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
  j) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekce,
  4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SURESİ
  Adaylar, sozlu ve uygulamalı sınava katılabilmek icin;
  a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 30.03.2020 tarihinden 10.04.2020 Cuma gunu saat 17.00'ye kadar (mesai gunlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) muracaatlarını yapabileceklerdir.
  Adaylar başvuru belgelerini;
  - Elektronik ortamda, Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresine,
  - Şahsen veya iadeli taahhutlu posta yolu ile Samsun Buyukşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı (Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi No:35 İlkadım/Samsun) gonderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
  b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
  c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen sure icinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
  5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
  a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile OSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına gore sıralanarak, en yuksek puanlı adaydan başlamak uzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sozlu sınava cağrılacaktır,
  b) Sınava cağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava cağrılacaktır. Sozlu sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 13.04.2020 Pazartesi gunu Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
  c) Başvurusu kabul edilip sınava cağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgelerine" www.samsun.bel.tr internet adresinden erişebileceklerdir.
  d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
  6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
  Atakum yerleşkesinde bulunan Samsun Buyukşehir Belediyesi Sanat Merkezi hizmet binasında (Adnan Menderes Bulvarı Deniz Evleri Mahallesi-Yeşilyurt AVM Yanı); memur alımı icin 20-30/04/2020 tarihleri arasında sozlu sınav yapılacaktır. Sozlu sınav aynı gun icinde bitirilemez ise ertesi gunu devam edilecektir.
  Sınav Konuları:
  ? Turkiye Cumhuriyeti Anayasası
  ? Ataturk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  ? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  ? Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
  Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin olculmesini kapsar.
  7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUCLARINA İTİRAZ
  Sınavda Değerlendirme; Turkiye Cumhuriyeti Anayasası, Ataturk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin olculmesinde ise 40 puan olmak uzere toplamda 100 tam puan uzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak icin sınav kurulu uyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sozlu sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
  Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yuksek olana oncelik tanınır. En yuksek başarı puanından başlamak uzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
  Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı icin ilana cıktığı kadrolardan, başarı puanlarını duşuk bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hicbirini alıp almama hakkına sahiptir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerceğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerceği sakladığı tespit edilenlerin sınavları gecersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hicbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suc duyurusunda bulunulacaktır.
  Sınav sonuclarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gun icinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gun icerisinde sonuclandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
  İlan Olunur.
  SAMSUN BUYUKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Konuyu Görüntüleyenler
  There are no members to list at the moment.
Bu web sitesi çerez kullanıyor
Oturum açma bilgilerinizi saklamak, web sitesi tercihlerini kaydetmenize, içerik ve reklamları kişiselleştirmenize, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için oturum bilgilerini saklamak için çerezleri kullanıyoruz.