Menu

Threaded View

 1. #1
  Avatar Resmi
  Magazin Editor
  Magazin Habercisi
  Mesaj
  4.668
  Konu
  4655
  Üye Avatarı

  Mesaj:4.668

  Konu:4655

  Aldığı Beğeni:0  T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
  MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK UZERE 14.000 SUREKLİ İŞCİ ALIMI İLANI
  Unvan bazında alınacak işciler icin TIKLAYINIZ
  ACIKLAMALAR
  1. Noter kurası sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkur Kanuna dayanılarak cıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşci Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yonetmelik hukumleri cercevesinde surekli işci olarak istihdam edilecektir.
  2. Başvurular, Turkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi uzerinden  26/03/202030/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.
  3. Bakanlığımızın ihtiyac duyduğu hizmet turlerinde/mesleklerinde alımların il duzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nufus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
  4. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (calıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.
  5. Surekli işci kadrolarına yerleşen adaylar, yasal asgari ucret ile goreve başlatılacaktır.
  6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca gorevinden veya meslekten ihrac edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.  7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşci Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yonetmeliğin ilgili hukumlerine gore ihtiyac duyulan hizmet turlerinde işe alınacak işciler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Oncelikliler de dahil olmak uzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tum başvuru sahipleri arasından acık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gercekleştirilecek kura ile belirlenecektir.
  8. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonucları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her turlu duyurular Yonetim Hizmetleri Genel Mudurluğunun https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun icin adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine gececektir.
  9. Yerleştirme sonucu atama icin ongorulen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri suresi icerisinde teslim etmeyen adaylar goreve başlatılmayacaktır.
  10. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gun icerisinde goreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle goreve başlayamayacak durumda olanlar haric) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak goreve başlatılmayanların ya da goreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
  11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşci Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yonetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe gondermede oncelikli olanlar" ibaresindeki hukum mezkur yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

  KAPAT [X]
  Guvenlik Gorevlisi (Silahsız): İlgili kanun, yonetmelik, yonerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sozleşmesi, ic talimatname, gorev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve guvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi gorev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yurutecektir.
  Klinik Destek Elemanı (Hastane): Sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak calışır, ayrıca hastaların bakımına yonelik yardımcı hizmetler (hastaların gunluk yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olur ve refakat eder) ile ilgili kanun, yonetmelik, yonerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sozleşmesi, ic talimatname, gorev emri vb. mevzuatta belirtilen hizmetler ve idare tarafından verilen kendi gorev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yurutecektir.
  Aşcı: İlgili kanun, yonetmelik, yonerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sozleşmesi, ic talimatname, gorev emri vb. mevzuatta belirtilen yemek hizmetleri (yemekleri hazırlar ve pişirir, mutfaktaki calışmaları organize eder) ile idare tarafından verilen kendi gorev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yurutecektir.
  BAŞVURU ŞARTLARI
  Surekli işci kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
  1. 2527 sayılı Kanun hukumleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
  2. Affa uğramış olsa bile Devletin guvenliğine karşı suclar, anayasal duzene ve bu duzenin işleyişine karşı suclar, milli savunmaya karşı suclar, Devlet sırlarına karşı suclar ve casusluk, zimmet, irtikap, ruşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, guveni kotuye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suctan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kacakcılık suclarından mahkum olmamak.
  3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ozel kanunlarında yer alan ozel şartları taşımak.
  4. 18 yaşını tamamlamış olmak.
  5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
  6. Başvurulan;
  Temizlik gorevlisi mesleği icin en az ilkoğretim mezunu olmak.
  Klinik destek elemanı (hastane) mesleği icin ortaoğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanıhemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.
  Guvenlik gorevlisi (silahsız) mesleği icin en az ortaoğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve guvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı guvenlik gorevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).
  Aşcı mesleği icin ortaoğretim kurumlarının birinden veya ortaoğretim kurumlarının; yiyecek icecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya onlisans eğitim kurumlarının; aşcılık, hazır yemek ve aşcılık, mutfak yonetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaoğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar icin ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı aşcılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna gore aşcılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tum oğrenim duzeyleri icin en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
  7. Herhangi bir sosyal guvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malulluk aylığı almamış olmak.
  8. Gorevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
  9. İşe gondermede oncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yonetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oncelikli durumlarını gosterir belgeye sahip olmak.
  10. Guvenlik gorevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler icin, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
  * Surekli işci kadroları (calıştırılacağı ili, meslek adı, kadro sayısı ve diğer bilgiler dahil) ekte gosterilmiştir.
  * Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan sorgulaması yapabilirler.
  İlanen duyurulur.
Konuyu Görüntüleyenler
  There are no members to list at the moment.
Bu web sitesi çerez kullanıyor
Oturum açma bilgilerinizi saklamak, web sitesi tercihlerini kaydetmenize, içerik ve reklamları kişiselleştirmenize, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için oturum bilgilerini saklamak için çerezleri kullanıyoruz.