Menu

Threaded View

 1. #1
  Avatar Resmi
  Magazin Editor
  Magazin Habercisi
  Mesaj
  4.668
  Konu
  4655
  Üye Avatarı

  Mesaj:4.668

  Konu:4655

  Aldığı Beğeni:0  Sağlık Bakanlığı, 14 bin işci alımı ile ilgili goreve başlama işlemleri hakkında duyuru yayımladı.
  SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLMEK UZERE KURA USULU İLE ATANMAYA HAK KAZANAN 14.000 SUREKLİ İŞCİ ALIMI GOREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU
  Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında calıştırılmak uzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşci Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yonetmelik hukumleri cercevesinde 14.000 kadroya "temizlik gorevlisi, ozel guvenlik gorevlisi (silahsız), hastane klinik destek elemanı, aşcı" mesleklerinde kura sonrası atanmaya asıl olarak hak kazanan adayların atama işlemleri Bakanlık Makamının 24/03/2020 tarih ve 299 sayılı olurları ile uygun gorulmuştur.
  Turkiye İş Kurumu tarafından, Bakanlığımıza gonderilen başvurular uzerine 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde noter huzurunda cekilen kura neticesinde yerleşmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlenerek ilan edilmiştir.  Bu kapsamda taşra teşkilatına, 4857 sayılı Kanun kapsamında surekli işci statusunde yerleşenlerin goreve başlama taleplerini iceren başvuruları İl Sağlık Mudurluklerince alınacak olup goreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.
  Merkez teşkilatına yerleşmeye hak kazananlar ise başvuru evraklarını Yonetim Hizmetleri Genel Mudurluğu Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına iş bu ilanda belirtilen usule gore elden teslim edeceklerdir.
  Bu cercevede;
  1- Goreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular, (İstanbul ili haric) 10.04.2020-14.04.2020 tarihleri arasında Ek-1 de istenilen belgeler ile birlikte, 14.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar kura neticesinde yerleşmeye hak kazandığı İl Sağlık Mudurluğune 3 uncu ve 4 uncu maddede belirtilen durumlar haric şahsen yapılacak olup posta, kargo, kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  2- Hak sahiplerinin atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları, istenen belgeler ve başvuru şartları dikkate alınarak, İl Sağlık Mudurluklerince (İstanbul ili haric), 15.04.2020-16.04.2020 tarihlerinde yapılacak incelemeden sonra tespit edilecektir. İl Sağlık Mudurluklerince yapılan incelemeden sonra atanmaları uygun gorulenlerin isimleri, TC. Numaraları ve branşları CKYS'de oluşturulan modul uzerinden 17.04.2020 tarihi saat 24.00'a kadar girilecektir. CKYS modulune ismi girilen adayların atamaları, Bakanlığımız Yonetim Hizmetleri Genel Mudurluğu Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığınca, il sosyalleştirme bolgesi emrine yapılacaktır.  Covid-19 salgını dolayısıyla alınan onlemler kapsamında, İstanbul iline cok sayıda personel alımı yapılacağından, kura neticesinde yerleşmeye hak kazanan adayların oncelikli olarak atamaları, Bakanlığımızca il sosyalleştirme bolgesi emrine yapılacak olup İstanbul İl Sağlık Mudurluğunce, sağlık tesislerinin ihtiyaclarına gore gerekli planlama yapılacaktır. Yapılan planlama neticesinde sağlık tesislerine atananların evrakları goreve başlamak icin atandığı yere muracaat ettiğinde sağlık tesisi yoneticiliğince oluşturulacak komisyon marifeti ile incelenecek, uygun gorulduğu takdirde hak sahibi ile sozleşme imzalanarak derhal goreve başlamaları sağlanacaktır. Bu şekilde goreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle goreve başlamak istemeyenlerin ve atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aynı usule gore atama işlemleri başlatılacaktır. Bu nedenle soz konusu personelin atama işleminin iptali ile yerine yedek adayın atanmasına dair teklif yazısı İstanbul İl Sağlık Mudurluğunce ivedilikle Genel Mudurluğumuze gonderilecektir.
  3- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
  4-Halen askerde olmaları sebebiyle goreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Mudurluğune teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren on beş gun icerisinde dilekce ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Mudurluklerine başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atanmalarına muteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde goreve başlatılacaktır.
  5- Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup bu cercevede kişinin calıştığı iş kolu da belirtilmek suretiyle Sosyal Guvenlik Kurumu'na gerekli bildirimler yapılarak goreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan hak sahiplerine gerekceleri acıkca belirtilmek suretiyle İl Sağlık Mudurluklerince yazılı bilgi verilecektir.
  6- Hastalığı nedeniyle goreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 5 iş gunu icerisinde başvurmaları kaydıyla goreve başlatılabileceklerdir.

  KAPAT [X]
  12- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan yerleştiği yere atamaya esas başvuru belgelerini, yukarıda belirtilen sure icinde mazeretsiz olarak teslim etmeyen veya teslim edip de evrakları tekemmul ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak (İstanbul iline atananlar haric) tebliğ tarihinden itibaren iş bu ilanda belirtilen sure icinde goreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle goreve başlamak istemeyenlerin ve atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aynı usule gore atama işlemleri başlatılacaktır. Bu nedenle soz konusu personelin atama işleminin iptali ile yerine yedek adayın atanmasına dair teklif yazısı ivedilikle Genel Mudurluğumuze gonderilecektir. Bunların yerine Bakanlığımızca, boş kalan yerlere yedek hak sahipleri arasından sırasına gore atama yapılacaktır.
  İlan, kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar icin tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  EKLER:
  1-Goreve Başlama İşlemleri İcin Gerekli Belgeler
  2-Başvuru Formu
  3-Mal Bildirim Beyannamesi
Konuyu Görüntüleyenler
  There are no members to list at the moment.
Bu web sitesi çerez kullanıyor
Oturum açma bilgilerinizi saklamak, web sitesi tercihlerini kaydetmenize, içerik ve reklamları kişiselleştirmenize, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için oturum bilgilerini saklamak için çerezleri kullanıyoruz.