Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Şiir Türleri ve Kafiye Türleri

Öğretmenabi

Member
Katılım
4 Ağu 2019
Mesajlar
166
[FONT=&quot][FONT=&quot]ŞİİR[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Şiiri düz yazıdan ayıran ölçü, mısra, ahenk gibi unsurlar vardır.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Nazım (şiir) biçimindeki yazılara “manzum”; Nazım parçalarına da “manzume” denir.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]ŞİİR TÜRLERİ[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]LİRİK ŞİİR[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Aşk, ayrılık, hasret ve özlem gibi konuları işleyen duygusal şiirlerdir.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*Duygu, coşku ve akıcılık söz konusudur.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*Gazel, şarkı koşma, semai lirik şiire örnektir.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]PASTORAL ŞİİR[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Doğa güzelliklerini, kır ve doğa sevgisini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını, bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür. Şair doğa karşısındaki duygularını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatıyorsa “eglog” adını alır.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]EPİK ŞİİR[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Destansı özellikler gösteren şiirlerdir.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*Kahramanlık, yiğitlik gibi konular işlenir.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Okuyanda coşku yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]DİDAKTİK ŞİİR[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Bilgi vermek, öğretmek, öğüt vermek gibi öğretici amaç taşıyan şiirlerdir.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*Ahlakilik hakimdir.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*Kuru bir üslubu vardır.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*Manzum hikayeler ve fabllar hep didaktiktir.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]SATİRİK ŞİİR[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Toplumdaki çeşitli düzensizlik ve bozuklukları yeren, taşlayan şiirlerdir.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Halk edebiyatında “taşlama”,[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Divan edebiyatında “hiciv” denir.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]DRAMATİK ŞİİR[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Tiyatronun manzum şekline denir. Dramatik manzume, karşılıklı konuşma şeklinde yazılan manzumelerdir.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]ŞİİR BİLGİSİ[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]MISRA (DİZE)[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]BEYİT (İKİLİK)[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimidir.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]ÖLÇÜ (VEZİN)[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olmasıdır.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]HECE ÖLÇÜSÜ:[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Şiirde dizeleri oluşturan sözcüklerin hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüdür. Hece ölçüsüyle yazılmış dizeler okunurken belli yerlerde durulur.Durulan bu yerlere “durak” denir. Durak sözcüğün sonunda yer alır.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]ARUZ ÖLÇÜSÜ:[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesidir.Kısa heceler nokta(.) uzun heceler çizgi (-) ile gösterilir.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]İmale: Aruz kalıbına uydurmak için kısa hecenin uzun sayılmasıdır.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Zihaf: Uzun heceleri kısa okumaktır.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]SERBEST ÖLÇÜ:[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Bu ölçüde hecelerin sayısı ya da uzunluğu kısalığı dikkate alınmaz. [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]REDİF[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine “redif” denir.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*……..uzakta[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*……..plakta[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]KAFİYE[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliklerine denir. Kafiyeyi oluşturan eklerin ya da kelimelerin; yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı olmalıdır.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*………..derinden.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*………..kederinden. [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] KAFİYE ÇEŞİTLERİ[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]YARIM KAFİYE:[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Tek ses benzerliğine dayanan kafiyedir.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*…………dizildi[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*…………yazıldı.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]TAM KAFİYE:[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] İki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*………karanlık[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*………artık[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]ZENGİN KAFİYE:[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Üç ya da daha çok ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*……….. yolculuk[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*……….. soluk[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]CİNASLI KAFİYE:[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] Anlamları ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime gruplarının mısra sonunda tekrarı ile oluşan kafiyedir.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*………..vakit çok geç[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]*………..nasıl geçersen geç.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]KAFİYE ÖRGÜSÜ[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]DÜZ KAFİYE: “a a a b” ya da [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] “a a b b” olmalı.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]ÇAPRAZ KAFİYE: “a b a b” olmalı.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]SARMA KAFİYE: “a b b a” olmalı[/FONT][/FONT]