Menu

Threaded View

 1. #1
  Avatar Resmi
  Öğretmenabi
  Mesaj
  166
  Konu
  166
  Üye Avatarı

  Mesaj:166

  Konu:166

  Aldığı Beğeni:0  31 Aralık 2018 PAZARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 30642 (4. Mükerrer)

  YÖNETMELİK

  Adalet Bakanlığından:
  CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ
  VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN
  2019 YILI TARİFESİ


  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

  Tarife

  MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
  a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 346 TL,
  b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 539 TL,
  c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 593 TL,
  ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.065 TL,
  d) Çocuk mahkemeleri:
  1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 593 TL,
  2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.065 TL,
  e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 593 TL,
  f) Kanun yolları mahkemeleri:
  1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.065 TL,
  2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 1.199 TL,
  ödenir.

  Yürürlük

  MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Etiketler
Konuyu Görüntüleyenler
  There are no members to list at the moment.
Bu web sitesi çerez kullanıyor
Oturum açma bilgilerinizi saklamak, web sitesi tercihlerini kaydetmenize, içerik ve reklamları kişiselleştirmenize, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için oturum bilgilerini saklamak için çerezleri kullanıyoruz.
     
Sohbet Kolay Sohbet Sohbet Kolay Sohbet Chat ekolay Kolay Chat Tarz Sohbet Sohbet Kolay Sohbet kolay chat