Menu

Threaded View

 1. #1
  Avatar Resmi
  Aysema
  Mesaj
  40
  Konu
  40
  Üye Avatarı

  Mesaj:40

  Konu:40

  Aldığı Beğeni:0  Süt Dişlerinin çekim nedenlerini sıralamadan önce geçici ve kalıcı (sürekli) dişlerin çıkış sıra sim gözden geçirmek yararlı olacak. Çocuk doğduğunda (ender kuraldışı durumlar dışında) dişsizdir. 6.-30. aylar arasında ilk geçici dişler (ya da süt dişleri) ortaya çıkar.
  Bunun hemen ardından kalıcı (sürekli) dişlerin tomurcuklan oluşur. Bunlar süt dişlerinin altında gelişir ve 6-11 yaşlar arasında kendiliğinden düşen bu dişlerin köklerini eritir. Ne var ki bu 20 geçici diş için geçerlidir. Sonradan 3 azı dişi (yarım çene başına) eklenir; bunlardan 20 yaş dişi 16 yaşından sonra çıkar.
  SÜT DİŞİNİN ÇEKİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR
  Çoğunlukla süt dişi çürüyerek yıkılır ve koruyucu bir tedavinin sözkonusu olamayacağı durumlar ortaya çıkar. Bu diş komşular için altta bulunan tomurcuk için ya da çocuğun sağlığı için tehlikeli oluyorsa mutlaka çıkarılmalıdır.
  Bazen de kalıcı dişlerin gelişmesini ya da yer değiştirmesini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan bir çene ortopedisi tedavisi süt dişinin çekilmesini zorunlu kılabilir.
  GİRİŞİM YÖNTEMİ
  Röntgen filmi
  Dişin açıkça hareketli olduğu (sallandığı) durumlar dışında alttaki kalıcı dişin varlığını doğrulamak ve çıkarılacak dişin köklerinin yapısını değerlendirmek amacıyla mutlaka röntgen filmi çekilmelidir.
  Ruhsal durum
  Çocuğun ruhsal durumu çok önemlidir ve diş hekiminin önce çocuğun güvenini kazanması gerekir. Çocuğun yakınlarının dışarda durması daha iyi olur. Çok sinirli bazı çocuklardagirişimden önce bazı yatıştırıcı ilaçlar verilmesi öğütlenebilir.
  Uyuşturma
  Açıkça sallanan dişlerde yalın bir uyuşturma Cetilklorür püskürterek) yeterlidir; ama genellikle kök ucu çevresi yerel uyuşturum yapılması uygundur.
  Bu konuda erişkinlere gösterilen aynı özen gösterilmelidir; çünkü yetersiz bir uyuşturmaçocuğun hekime güvenini kesinlikle yitirmesine neden olabilir.
  Çekim
  Kolay ve hızlı olmasına karşılık köklerin inceliği ve birbirlerinden uzaklaşarak gitmesi nedeniyle özenle uygulanmalıdır.
  Ameliyat sonrası önlemleri
  Bu önlemler özellikle kanamalardan sakınmaya dayanır. Bunun için yaklaşık 1/2 saat süreyle çocuğun çekim yerine yerleştirilen kalınca bir gazlı bezi ısırması sağlanır; böylece oraya parmaklarını ya da mendilini götürmesi de önlenmiş olur.
  Diş yuvası iltihaplarına ve ameliyat sonrası iltihaplarına sağlıklı çocuklarda çok ender raslanır.
  YALIN KALICI DIŞ ÇEKİMLERİ
  KALICI DİŞ ÇEKİMİNİ GEREKTİREN DURUMLAR
  Yalın kalıcı diş çekimleri şuralarda uygulanır:
  Yukarda yerel uyuşturma. Damak tarafında sol üst azı dişleri düzeyinde gerçekleştirilmiş Aşağıda üst çene içinde gömülü kalmış köpekdişinin çıkarılması. Çekimdişi kemik yuvasından sökecek olan bir yükseltici yardımıyla gerçekleştirilir.
  — diş yıkıldığında (diş çürükleri kırıkları) ve koruyucu tedavi olanağı kalmadığında;
  — ilaç tedavisiyle ya da cerrahi tedaviyle iyileştirilemiyen enfeksiyon kökenli bozunlarda;
  — herhangi bir tedaviyle kurtarılamayacak kadar sallanan dişte;
  — diş estetik ya da işlevsel bir protez uygulanmasına engel oluşturduğunda;
  — çene ortopedisi tedavisi için çekilmesi gerektiğinde (çoğunlukla 1. küçük azı dişleri ve 20 yaş dişleri çekilir);
  — diş genel bir bozukluğa neden oluyorsa (kalp-damar romatizma göz sinüs sinir bozuklukları) .
  GİRİŞİM YÖNTEMİ
  Ameliyat öncesi sorguyla aşağıdaki hastalıkları bulunan kişilerde alınacak özel önlemler saptanır:
  — kan hastalıkları özellikle pıhtılaşma bozuklukları;
  — kalp-damar hastalıkları;
  — alerji tepkileri;
  — şeker hastalığı.
  Kan kanseri hastalarında ya da yerel radyum tedavisi görmüş hastalarda çekim yapılmamalıdır.
  Diş çukuru arkası röntgen filmi dişin kök ve kök ucu yapısını anlamayı sağladığı için mutlaka gereklidir.
  Uyuşturma
  Dişin çevresinde iğneyle yerel uyuşturma en çok başvurulan yoldur. Alt azı dişleri içindişe giden sinirin yerel uyuşturulmasına başvurulur: Alt diş siniri diş kanalına girmeden önce Spix dikeni düzeyinde uyuşturulur.
  Yalın bir diş çekimi için genel uyuşturmaya başvurulması kuraldışı bir durumdur ve gerektiğinde yalnızca bir uyuşturma uzmanı tarafından hastanede uygulanmalıdır.
  Çekim
  Çekime önce diş-diş yuvası bağının kesilmesi sonra da dişin yerinden oynatılmasıyla başlanır. Asıl çekim dişçi kerpeteniyle tamamlanır. Bu aygıt aslında ağız bölümü ve kolları dişe göre değişen bir tür kıskaçtır.
  Ameliyat sonrası önlemleri
  En yalın çekimler için bile ilaç tedavisi ve ameliyat sonrası gözlem temel koşuldur.
  Antibiyotik tedavisinin gerekmediği durumlarda şunlar öğütlenir:
  — girişimin hemen ertesi gününde başlanarak ılık mikrop kırıcı bir sıvıyla ağzın çalkalanması;
  — girişimi izleyen saatlerde ağrı varsa ağrı kesici bir ilaç verilmesi.
  Uyuşturmaya ya da çekime bağlı ihtilatlar ortaya çıkabilir. Bunlar bazen yerel ameliyat travmasına bağlı özel durumların sonucudurlar; bazen de hastanın genel durumuna bağlıdırlar.
  Süt Dişlerinin çekim nedenlerini sıralamadan önce geçici ve kalıcı (sürekli) dişlerin çıkış sıra sim gözden geçirmek yararlı olacak. Çocuk doğduğunda (ender kuraldışı durumlar dışında) dişsizdir. 6.-30. aylar arasında ilk geçici dişler (ya da süt dişleri) ortaya çıkar.
  Bunun hemen ardından kalıcı (sürekli) dişlerin tomurcuklan oluşur. Bunlar süt dişlerinin altında gelişir ve 6-11 yaşlar arasında kendiliğinden düşen bu dişlerin köklerini eritir. Ne var ki bu 20 geçici diş için geçerlidir. Sonradan 3 azı dişi (yarım çene başına) eklenir; bunlardan 20 yaş dişi 16 yaşından sonra çıkar.
  SÜT DİŞİNİN ÇEKİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR
  Çoğunlukla süt dişi çürüyerek yıkılır ve koruyucu bir tedavinin sözkonusu olamayacağı durumlar ortaya çıkar. Bu diş komşular için altta bulunan tomurcuk için ya da çocuğun sağlığı için tehlikeli oluyorsa mutlaka çıkarılmalıdır.
  Bazen de kalıcı dişlerin gelişmesini ya da yer değiştirmesini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan bir çene ortopedisi tedavisi süt dişinin çekilmesini zorunlu kılabilir.
  GİRİŞİM YÖNTEMİ
  Röntgen filmi
  Dişin açıkça hareketli olduğu (sallandığı) durumlar dışında alttaki kalıcı dişin varlığını doğrulamak ve çıkarılacak dişin köklerinin yapısını değerlendirmek amacıyla mutlaka röntgen filmi çekilmelidir.
  Ruhsal durum
  Çocuğun ruhsal durumu çok önemlidir ve diş hekiminin önce çocuğun güvenini kazanması gerekir. Çocuğun yakınlarının dışarda durması daha iyi olur. Çok sinirli bazı çocuklardagirişimden önce bazı yatıştırıcı ilaçlar verilmesi öğütlenebilir.
  Uyuşturma
  Açıkça sallanan dişlerde yalın bir uyuşturma Cetilklorür püskürterek) yeterlidir; ama genellikle kök ucu çevresi yerel uyuşturum yapılması uygundur.
  Bu konuda erişkinlere gösterilen aynı özen gösterilmelidir; çünkü yetersiz bir uyuşturmaçocuğun hekime güvenini kesinlikle yitirmesine neden olabilir.
  Çekim
  Kolay ve hızlı olmasına karşılık köklerin inceliği ve birbirlerinden uzaklaşarak gitmesi nedeniyle özenle uygulanmalıdır.
  Ameliyat sonrası önlemleri
  Bu önlemler özellikle kanamalardan sakınmaya dayanır. Bunun için yaklaşık 1/2 saat süreyle çocuğun çekim yerine yerleştirilen kalınca bir gazlı bezi ısırması sağlanır; böylece oraya parmaklarını ya da mendilini götürmesi de önlenmiş olur.
  Diş yuvası iltihaplarına ve ameliyat sonrası iltihaplarına sağlıklı çocuklarda çok ender raslanır.
  YALIN KALICI DIŞ ÇEKİMLERİ
  KALICI DİŞ ÇEKİMİNİ GEREKTİREN DURUMLAR
  Yalın kalıcı diş çekimleri şuralarda uygulanır:
  Yukarda yerel uyuşturma. Damak tarafında sol üst azı dişleri düzeyinde gerçekleştirilmiş Aşağıda üst çene içinde gömülü kalmış köpekdişinin çıkarılması. Çekimdişi kemik yuvasından sökecek olan bir yükseltici yardımıyla gerçekleştirilir.
  — diş yıkıldığında (diş çürükleri kırıkları) ve koruyucu tedavi olanağı kalmadığında;
  — ilaç tedavisiyle ya da cerrahi tedaviyle iyileştirilemiyen enfeksiyon kökenli bozunlarda;
  — herhangi bir tedaviyle kurtarılamayacak kadar sallanan dişte;
  — diş estetik ya da işlevsel bir protez uygulanmasına engel oluşturduğunda;
  — çene ortopedisi tedavisi için çekilmesi gerektiğinde (çoğunlukla 1. küçük azı dişleri ve 20 yaş dişleri çekilir);
  — diş genel bir bozukluğa neden oluyorsa (kalp-damar romatizma göz sinüs sinir bozuklukları) .
  GİRİŞİM YÖNTEMİ
  Ameliyat öncesi sorguyla aşağıdaki hastalıkları bulunan kişilerde alınacak özel önlemler saptanır:
  — kan hastalıkları özellikle pıhtılaşma bozuklukları;
  — kalp-damar hastalıkları;
  — alerji tepkileri;
  — şeker hastalığı.
  Kan kanseri hastalarında ya da yerel radyum tedavisi görmüş hastalarda çekim yapılmamalıdır.
  Diş çukuru arkası röntgen filmi dişin kök ve kök ucu yapısını anlamayı sağladığı için mutlaka gereklidir.
  Uyuşturma
  Dişin çevresinde iğneyle yerel uyuşturma en çok başvurulan yoldur. Alt azı dişleri içindişe giden sinirin yerel uyuşturulmasına başvurulur: Alt diş siniri diş kanalına girmeden önce Spix dikeni düzeyinde uyuşturulur.
  Yalın bir diş çekimi için genel uyuşturmaya başvurulması kuraldışı bir durumdur ve gerektiğinde yalnızca bir uyuşturma uzmanı tarafından hastanede uygulanmalıdır.
  Çekim
  Çekime önce diş-diş yuvası bağının kesilmesi sonra da dişin yerinden oynatılmasıyla başlanır. Asıl çekim dişçi kerpeteniyle tamamlanır. Bu aygıt aslında ağız bölümü ve kolları dişe göre değişen bir tür kıskaçtır.
  Ameliyat sonrası önlemleri
  En yalın çekimler için bile ilaç tedavisi ve ameliyat sonrası gözlem temel koşuldur.
  Antibiyotik tedavisinin gerekmediği durumlarda şunlar öğütlenir:
  — girişimin hemen ertesi gününde başlanarak ılık mikrop kırıcı bir sıvıyla ağzın çalkalanması;
  — girişimi izleyen saatlerde ağrı varsa ağrı kesici bir ilaç verilmesi.
  Uyuşturmaya ya da çekime bağlı ihtilatlar ortaya çıkabilir. Bunlar bazen yerel ameliyat travmasına bağlı özel durumların sonucudurlar; bazen de hastanın genel durumuna bağlıdırlar.
Etiketler
Konuyu Görüntüleyenler
  There are no members to list at the moment.
Bu web sitesi çerez kullanıyor
Oturum açma bilgilerinizi saklamak, web sitesi tercihlerini kaydetmenize, içerik ve reklamları kişiselleştirmenize, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için oturum bilgilerini saklamak için çerezleri kullanıyoruz.